Ομιλίες στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής (10/5/2016) - A'