Κατηγορία: Παρεμβάσεις

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων...

Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της απόφασης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων να μην υπερασπισθεί τα προνόμια και τις ασυλίες της Jane Collins στην υπό κρίση έκθεση.

Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της απόφασης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων να μην υπερασπισθεί τα προνόμια και τις ασυλίες του Mario Borghezi στην υπό κρίση έκθεση.

Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες)

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Στηρίζω τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Δεν στηρίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές...

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό...

Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην...

Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM, για τους λόγους...

Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland