Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης σχετικά με έγκριση της διάθεσης στην αγορά...