Το νέο βιβλίο του Νότη Μαριά «Το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο Άλλος Δρόμος»

1 .               Έγινε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νότη Μαριά «Το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας  και ο Άλλος Δρόμος» Διαβάστε εδώ για το βιβλίο. …………………………………………………………………….. 2.   Το blog του Νότη Μαριά: notismarias.blogspot.com …………………………………………………………………….....