Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR).


https://youtu.be/iGM28x9yHkc

 

Κυρία Πρόεδρε, η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και το χτύπημα της απάτης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, ιδίως σε αυτή τη φάση της έντονης οικονομικής κρίσης. Οι απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και σε ορισμένες χώρες συνδυάζονται με τη δράση της μαφίας του κεφαλαίου, της mafia capitale όπως λένε στην Ιταλία. Έτσι, το λαθρεμπόριο καυσίμων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι απάτες σε σχέση με τον ΦΠΑ και η φοροδιαφυγή τύπου Lux-leaks είναι στην ημερήσια διάταξη.


Βεβαίως υπάρχουν και οι παρατυπίες που συμβαίνουν όχι από δόλο, αλλά καθαρά από αμέλεια. Εδώ πρέπει να εντείνουμε την προληπτική μας δράση, προκειμένου να αξιοποιήσουμε ορθά τα περιορισμένα κονδύλια των ευρωπαϊκών ταμείων. Το γεγονός ότι οι απάτες και παρατυπίες κοστολογούνται στο ύψος των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το εύρος του προβλήματος που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε, γιατί οι ευρωπαίοι πολίτες δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλες απάτες και παρατυπίες στη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20150310-16:11:10-262