Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ).
Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2013 διότι η έκθεση αποδέχεται και επικροτεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μετατραπεί πλέον σε κράτος εν κράτει. Κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς ο Draghi, κατά παράβαση της Συνθήκης, ασκεί εκβιαστική πολιτική απέναντι στον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπερψήφισαν μαζικά την τροπολογία που υπέβαλα. Με την υπερψήφιση της τροπολογίας αυτής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να σταματήσει η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς θεωρεί πλέον ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να είναι μέλος της τρόικας και ταυτόχρονα να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη νομισματική αρχή, και αυτή η εξέλιξη είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να πετάξουμε την τρόικα έξω από την πατρίδα μας, την Ελλάδα, δικαιώνοντας έτσι την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Η πιστωτική ασφυξία που επιβάλλει ο Draghi στην Ελλάδα δεν πρόκειται να περάσει. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο