Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ).
Κυρία Πρόεδρε, ο ανταγωνισμός υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη σημερινή φάση της λιτότητας και της φτώχειας στην Ευρώπη. Όμως, για να λειτουργήσει ορθά ο ανταγωνισμός θα πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ που υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, πρέπει να καταδικαστούν πρακτικές φορολογικού ντάμπινγκ, όπως η πολιτική Juncker με τα γνωστά Lux-leaks.


Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδείξει προσοχή στις συγχωνεύσεις προκειμένου να μην δημιουργούνται ολιγοπωλιακές συνθήκες και αυξάνονται οι τιμές. Πρέπει, τέλος, να υπάρξει σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας, χτύπημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθώς οι σκέψεις αυτές ενυπάρχουν στην έκθεση, την υπερψήφισα.Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο