Σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

Δείτε περισσότερα στην σχετική σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.