Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο


Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.
Καταψηφίζω την 'Έκθεση διότι δεν έγιναν δεκτές και δεν υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι τροπολογίες που είχα υποβάλλει ως σκιώδης Εισηγητής σύμφωνα με τις οποίες:


1. Πρέπει να ενδυναμωθούν οι θεσμοί διαφάνειας και λογοδοσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ άλλων και όσον αφορά το Eurogroup και την τρόικα.


2. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την τήρηση από την τρόικα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.


3. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για τη σύγκρουση συμφερόντων στην Επιτροπή μεταξύ του ρόλου της στην τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και του κοινοτικού κεκτημένου.


4. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην τρόικα ως 'τεχνικού συμβούλου' και της θέσης της ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών της Ε.Ε. που τέθηκαν σε μνημόνιο αφενός, και της εντολής της ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης για την Ε.Ε. και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., αφετέρου.Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο