Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (2)

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), απάντηση “γαλάζια κάρτα” .
Κύριε Etheridge, ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ασχολούμαι με αυτό τον θεσμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως καθηγητής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι να μπορέσει να περιορίσει τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως σε επίπεδο Επιτροπής. Θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγοντας στρατηγικούς τομείς και κάνοντας συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ήδη υπάρχει μία αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Διαμεσολαβητή και αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν και από τον ρόλο που έπαιξε και ο Διαμεσολαβητής, ο κύριος Διαμαντούρος.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20150115-09:02:06-843