Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο


Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR .


https://youtu.be/zzTTL417hLIΚύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της κυρίας O'Reilly, και την συγχαίρουμε για την πανηγυρική επανεκλογή της. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013 αναδεικνύει τη σημαντική δράση του Οργάνου αυτού στη διασφάλιση χρηστής διοίκησης και στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Πιστεύουμε στη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών και αποδίδουμε ύψιστη σημασία στον έλεγχο, εκ μέρους του Διαμεσολαβητή, των περιπτώσεων κακοδιοίκησης των οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην παρούσα φάση που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην αμφισβήτηση των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμών.


Οι πολίτες απαιτούν πλέον ενδυνάμωση των θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της FRONTEX, της Τρόικας αλλά και της Ευρωομάδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, τα εκατομμύρια των φτωχοποιημένων πολιτών των χωρών που τέθηκαν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή σε μνημόνια, θεωρούν αναγκαία τη διεξαγωγή μιας έρευνας, εκ μέρους της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, σε σχέση με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους της Τρόικας.


Επίσης, και σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2014 για τον καταστροφικό ρόλο της Τρόικας, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πρέπει να ερευνήσει τη σύγκρουση συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ του ρόλου της στην Τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών του κοινοτικού δικαίου.


Τέλος, πρέπει να εξετασθεί από τη Διαμεσολαβήτρια η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα, όπου συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος αλλά και πιστωτής των κρατών του μνημονίου, και της εντολής την οποία έχει με βάση τη Συνθήκη. Για τον λόγο αυτό, και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις σχετικές τροπολογίες που έχω καταθέσει. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία που είχαμε.


(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))


Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20150115-09:02:06-843