Έγραψαν: "ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ " 3-10-2017 (Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περιοδεία του Νότη Μαριά σε Αξιούπολη - Κιλκίς)

(Œ†Œ°Œ©ŒôŒùŒó 4471 3-10-2017 :Œ£œ

ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 3-10-17