Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, άργησε να ξυπνήσει η Επιτροπή για τις δυσμενείς επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία διέλυσε κυριολεκτικά την οικονομία των κρατών, οδήγησε σε στρατιές φτωχών και ανέργων, αύξησε τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Οδήγησε σε μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, στο outsourcing, έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους, οδήγησε στη διαμόρφωση τριγωνικών σχέσεων, στη φοροδιαφυγή και στη φοροαποφυγή. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οφείλετε να καταλάβετε ότι πρέπει να επιστρέψετε στην αρχή της κοινοτικής προτίμησης, η οποία ήταν βασική αρχή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η ΕΟΚ και, εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στηριχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως επίσης και ο αγροτικός τομέας. Επίσης, θα πρέπει να παλέψουμε για δίκαιο εμπόριο και όχι να έχουμε αυτή την ασυδοσία με την TTIP και την CETA στην οποία επιμένετε. Να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες πρακτικές. Υπάρχουν κράτη, όπως η Κίνα, στα οποία δουλεύουν και οι φυλακισμένοι. Υπάρχει παιδική εργασία και ανεχόμαστε αυτή τη διαδικασία του φιλελεύθερου εμπορίου. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η κατάσταση αυτή.