Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (B8-0298/2017 )

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε καταψήφισα την έκθεση και, όπως επεσήμανα και στην προχθεσινή μου ομιλία, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την προστασία των ίδιων των εργαζομένων έναντι της αυθαιρεσίας των εργοδοτών. Όμως, δεν είναι πανάκεια και ούτε βέβαια από μόνη της θα μειώσει την ανεργία που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας πρέπει η ηγεσία της Ένωσης να αλλάξει ρότα, να εγκαταλείψει τη λιτότητα και την πολιτική της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και να οδηγηθεί στην δίκαιη κατανομή του πλούτου. Όμως, αυτά τα αγνοεί η έκθεση και τα αγνοεί επιδεικτικά ακριβώς γιατί δεν υποστηρίζει αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές. Αντίθετα, θέλει να χρυσώσει το χάπι εμφανίζοντας ως λύση του προβλήματος της ανεργίας όχι την καταδίκη της λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά τη διατήρηση της ίδιας της λιτότητας.

https://www.youtube.com/watch?v=nM_RX1xWXCk