Μέτρα για την αποσυμφόρηση στα hotspots των νησιών του Αιγαίου

prosygia-320x320-520x245


30 Σεπτεμβρίου 2016


E-007329-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Στις 19.9.2016 σημειώθηκαν νέα επεισόδια στο hotspot της Μόριας στη Λέσβο μεταξύ προσφύγων και παράνομων μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε κτήματα βόρεια, νότια και εντός του καταυλισμού και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να σταματήσουν. Περισσότεροι από 4 000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες έχουν εγκαταλείψει τους χώρους του hotspot, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή στα καταλύματα και τις σκηνές.

Βάσει των επίσημων στοιχείων, στις 29.9.2016, ο αριθμός των φιλοξενούμενων στα hotspots των νησιών του Αιγαίου ήταν 14 003, ενώ το σύνολο των θέσεων φιλοξενίας στους εν λόγω χώρους δεν ξεπερνάει τις 7 450.

Επιπλέον, έως τις 28.9.2016, από τις 66 400 μετεγκαταστάσεις προσφύγων που συμφωνήθηκαν να γίνουν από Ελλάδα προς άλλες χώρες της ΕΕ έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 4 455.

Ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος σε απάντησή του στην ερώτησή μας P-002541/2016, αναγνωρίζει ότι «η συνολική πρόοδος πόρρω απέχει από τον ρυθμό μετεγκατάστασης που θεωρεί εφικτό η Επιτροπή» καθώς και ότι «δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος μετεγκατάστασης 20 000 ατόμων έως τις 16 Μαΐου 2016».

Ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα hotspots στα νησιά του Αιγαίου και έτσι να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων τους.

 

14 Φεβρουαρίου 2017
E-007329/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής


Για την άμβλυνση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφάλειας στα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου, οι ελληνικές αρχές — σε συνεργασία με την Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς — εφαρμόζουν, παράλληλα, διάφορα μέτρα. Πέρα από τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων στα νησιά, τα μέτρα αυτά έχουν κυρίως ως στόχο 1) να επιταχύνουν τη διαδικασία ασύλου· 2) να αυξήσουν το ποσοστό επιστροφής μεταναστών που δεν γίνονται δεκτοί μεταξύ άλλων με τη παροχή περισσότερων κινήτρων για υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή· 3) να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν κατάλληλα καταλύματα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων χώρων στα νησιά και να βελτιώσουν τις υποδομές τους· και 4) να μεταφέρουν τους μετανάστες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα.

Στο πλαίσιο του κανονισμού για τη στήριξη έκτακτης ανάγκης που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2016(1), η Επιτροπή έχει λάβει επίσης μέτρα για τη μείωση της πίεσης στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης με την παροχή ανθρωπιστικής στήριξης σε εγκαταστάσεις στα νησιά που δεν χαρακτηρίζονται ως κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης.