Ο Νότης Μαριάς για τις συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων & του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που επιτρέπει σε κάποιο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, τη βίαιη αποβιομηχάνιση και την ανεργία. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα προσδίδει σημαντικό ρόλο στην καινοτομία, σαν εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την καινοτομία, την αριστεία, και όχι στην «κινεζοποίηση» των μισθών που επιβλήθηκαν με το Σύμφωνο για το «Ευρώ+» τον Μάρτιο του 2010. Επομένως, είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα πρέπει να αναλάβουν σημαντικό ρόλο. Το ίδιο ισχύει για τα τεχνολογικά πάρκα, καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια στην έρευνα και στην καινοτομία και να μην περιμένουν απλά να εισπράξουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland