Εξουσίες και έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Οφείλει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και οι αποφάσεις της επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική και κοινωνική ζωή των λαών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, απαιτείται διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΚΤ και άρση της σύγκρουσης συμφερόντων διότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και νομισματική αρχή και εποπτική αρχή των συστημικών τραπεζών και μέλος της τρόικας.

Προτείνω το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών να γίνει πιο ευέλικτο και πιο αποκεντρωμένο. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης πρέπει να εξελιχθεί σε ύστατο δανειστή για το κράτος μέλος αυτό και να μπορεί να ασκεί νομισματική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας του εν λόγω κράτους μέλους, αξιοποιώντας ως εργαλεία σειρά μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής και ιδίως την ποσοτική χαλάρωση, μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της εν λόγω εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland