Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη θέση των γυναικών (CSW)

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κυρία Πρόεδρε, είναι δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικές θέσεις και για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και για τη χειραφέτηση των γυναικών και για την ισότητα των αμοιβών. Και οι απόψεις αυτές έχουν εκφραστεί από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι τις απόψεις αυτές τις ασπάζονται όλα τα κράτη μέλη. Και νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Διότι, όπως ειπώθηκε και από την Προεδρία, ναι μεν έγιναν προσπάθειες, αλλά, επί του πρακτέου, έχουμε 14 κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και πηγαίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ να κάνουμε μαθήματα στους άλλους. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τον τόνο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που υπέβαλαν την ερώτηση, διότι αναδεικνύουν τα θέματα και τις αντιφάσεις. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παλεύουμε. Το θέμα είναι τι κάνουν τα κράτη μέλη.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland