Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή…

Τρίτη 04 Απρίλιος 2017

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Θεωρώ, βεβαίως, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, ότι ο στόχος της ένωσης των κεφαλαιαγορών είναι να βρεθούν πηγές χρηματοδότησης, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Η εξάλειψη του γραφειοκρατικού άχθους έχει επίσης μεγάλη σημασία, ιδίως για δημόσιες προσφορές αξιών κάτω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όμως, κύριε Dombrovskis, ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση, διότι στην αιτιολογική σκέψη 9 της έκθεσης αναφέρεται ρητά ότι μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδουν κράτη μέλη, που εκδίδουν περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμοί όπου συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη της Ένωσης, άρα ο ESM, o EFSF και ενδεχόμενα o EFSM δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα κανονισμό, όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση, κύριε Dombrovskis; Θα θέλαμε μία απάντηση. Δεν πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και σε σχέση με τις εκδόσεις από πλευράς αυτών των οργανισμών;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland