Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει πράγματι να τύχουν της προσοχής του Κοινοβουλίου μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια μάς δίνει την ευκαιρία να στραφούμε και προς τη Μεσόγειο, διότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, και μάλιστα οι όροι του άρθρου 349 της Συνθήκης έχουν σχέση και με τα μικρά νησιά στη Μεσόγειο, ιδίως τα μικρά ελληνικά νησιά, διότι εκεί υπάρχει πάλι μικρή έκταση, δύσκολη μορφολογία του εδάφους, οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων και απόσταση.

Άρα λοιπόν και για τη Μεσόγειο και ιδίως για την Ελλάδα πρέπει να έχουμε ρυθμίσεις σε σχέση με την οδηγία που αφορά την παράκτια αλιεία και να έχουμε αλλαγές, για να μπορούμε επιτέλους να στηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό του στόλου να έχουμε θετικά μέτρα υπέρ των αλιέων, να έχουμε ένα ειδικό καθεστώς, ουσιαστικά, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής με κρατικές παρεμβάσεις αλλά και με ενισχύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Oettinger, να δει και αυτό το θέμα στο μέλλον.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland