Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, πριν από 35 χρόνια υπήρχε η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, αναπτυγμένη στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα. Όμως όσοι επιθυμούσαν, κυρίως οι πολυεθνικές, να δημιουργήσουν κέρδος ουσιαστικά διέλυσαν την κλωστοϋφαντουργία της Ευρώπης και μετέφεραν τις εγκαταστάσεις τους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου έχουμε περιπτώσεις όπως του Μπαγκλαντές, παραβίαση δικαιωμάτων, παιδική εργασία, σύμφωνα με τη UNICEF, εργατικά ατυχήματα, καμία προστασία, δουλεία στην ουσία, γεγονότα όπως της Ράνα Πλάζα και άλλα τα οποία ακούσαμε.

Επομένως υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες ως προς το γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε πρέπει να είναι συγκεκριμένα, όχι ευχολόγια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη του ιματισμού, της κλωστοϋφαντουργίας, ένα δίκαιο εμπόριο, μια προστασία της μεταποίησης στον ευρωπαϊκό Νότο. Μόνο τότε θα υπάρξουν λύσεις αποφασιστικές.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland