Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Όπως αποδεικνύεται και από την Έκθεση οι δόλιες πρακτικές των Βραζιλιανών αρχών και ιδίως των περιφερειακών κρατιδίων σε σχέση με τις εξαγωγές προς την ΕΕ ακατάλληλων και επικίνδυνων κρεάτων είναι στην ημερήσια διάταξη καθώς αποτελούν συνηθισμένη πρακτική εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι αποτέλεσμα επίσης και της ανεξέλεγκτης τακτικής που επικρατεί σε επίπεδο ΕΕ η οποία στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης έχει ανοίξει τις πύλες της σε αθρόες εισαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας. Επιπλέον, η ηγεσία της ΕΕ με τις πολιτικές που ακολουθεί στην τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχει κυριολεκτικά διαλύσει την γεωργία και την κτηνοτροφία με αποτέλεσμα η Ένωση κυριολεκτικά να εξαρτάται από τις εισαγωγές προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διατροφικές ανάγκες των ευρωπαϊκών πληθυσμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται πλέον η επαναφορά της αρχής της κοινοτικής προτίμησης προκειμένου η ΕΕ να προστατέψει την γεωργία και την κτηνοτροφία και να χαράξει μια πολιτική η οποία θα της προσδώσει αυτάρκεια και επάρκεια ιδίως στην παραγωγή κρεάτων. Επιπλέον, εδώ και τώρα θα πρέπει να επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι στην εισαγωγή κρεάτων από την Βραζιλία και άλλες τρίτες χώρες με ταυτόχρονη επιβολή αυστηρών μέτρων που θα περιορίζουν τις εισαγωγές κρεάτων από τρίτες χώρες.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland