Παρεμβάσεις του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την προστασία των ζώων

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι τα κουνέλια αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό εκτρεφόμενων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σφάζονται πάνω από 340 εκατομμύρια κουνέλια ετησίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα συγκεκριμένη νομοθεσία για τη θέσπιση κανόνων προστασίας των κουνελιών. Αυτή τη στιγμή σε αρκετά κράτη μέλη της Ένωσης τα κουνέλια εκτρέφονται υπό φρικτές συνθήκες, σε εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής και πάχυνσης, γεγονός το οποίο αντιτίθεται πλήρως στις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων. Ήδη από το 2005 έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης καθώς και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας μεταξύ των εκτρεφόμενων κουνελιών στην Ευρώπη σε αρκετά κονικλοτροφεία. Θα πρέπει επομένως προς το συμφέρον των κονικλοτρόφων και ολοκλήρου του κλάδου, αλλά και προς το συμφέρον των καταναλωτών, να τηρούνται στην κονικλοτροφία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland