Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κυρία Πρόεδρε, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το 1976, εξέδωσε την σημαντικότατη απόφαση Defrenne, μια απόφαση με την οποία καθιέρωνε την ισότητα των δύο φύλων ως προς τις αμοιβές σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σήμερα όμως, στους κόλπους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των γυναικών είναι μικρότερο του 20%.

Το γεγονός βέβαια ότι σε πολλά ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λίγες γυναίκες δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τα κράτη μέλη για να μην διορίζουν δικαστές γυναίκες, διότι έχουν το δικαίωμα να διορίζουν καθηγητές Πανεπιστημίου και άρα καθηγήτριες Πανεπιστημίου ή ακόμη και δικηγόρους. Επομένως, τα πράγματα είναι απλά: οφείλουν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία διορισμών να λάβουν σαφέστατα υπόψη την αρχή της ισότητας των δύο φύλων και να διορίζουν και γυναίκες δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland