Ο Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή για τον περιορισμό των συμβατικών φυτοφαρμάκων

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Κυρία Πρόεδρε, η χρήση συμβατικών φυτοφαρμάκων αμφισβητείται πλέον όλο και περισσότερο λόγω των κινδύνων που αυτά εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κυρίως όταν τα προϊόντα αυτά δεν έχουν αδειοδοτηθεί επίσημα ή όταν χρησιμοποιούνται με ασφαλισμένο τρόπο. Ωστόσο, οι γεωργοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη ποικιλία για να μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους και να αποφασίζουν ποιο μέτρο προσφέρεται για την προστασία των καλλιεργειών τους με τον πλέον βιώσιμο τρόπο. Τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης των συμβατικών φυτοφαρμάκων και να συμβάλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης γεωργίας. Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των βιολογικών φυτοφαρμάκων στην αγορά έναντι των συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland