Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, από το Δεκέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού, συμφωνία που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των δασμών για την μπανάνα, ύψους 75 ευρώ ανά τόνο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα και προκειμένου να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και να μην ζημιωθούν οι παραγωγοί της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια διμερή ρήτρα υποτιθέμενης διασφάλισης και έναν μηχανισμό σταθεροποίησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι o τομέας της παραγωγής μπανάνας διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 37000 άτομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αναμένεται να βλάψει τους Ευρωπαίους μπανανοπαραγωγούς, όχι μόνο στα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Κρήτη και να οδηγήσει επίσης σε συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων και σε απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Στόχος της Ένωσης πρέπει να είναι η προστασία των μπανανοπαραγωγών της Ένωσης και όχι η κερδοφορία των πολυεθνικών.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland