Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, ο υπερπόντιος στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνολικού στόλου και συνεισφέρει στην απασχόληση και στην προμήθεια ψαριών στην αγορά της Ένωσης. Παρόλα αυτά όμως, ο ισχύων κανονισμός για τις αλιευτικές άδειες των συγκεκριμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων έχει αποτύχει, επιδεικνύοντας σοβαρές αδυναμίες, αφού η δραστηριοποίηση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των υδάτων της Ένωσης δεν ρυθμίζεται από τον τρέχοντα κανονισμό. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η ρύθμιση μιας βιώσιμης διαχείρισης του εξωτερικού στόλου. Επιπλέον, σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης, οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν μια σημαντική οικονομική ύφεση που οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού των περιοχών. Σε χώρες όπως η Ελλάδα που πλήττεται από τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας, οι αλιείς βιώνουν τις συνέπειες του αγροτικού μνημονίου, με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση και την στοχοποίηση τους. Καθίσταται επομένως αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανασυγκροτήσει τον πρωτογενή τομέα, να δώσει έμφαση στη γαλάζια οικονομία, να αυξήσει τη χρηματοδότηση στον αλιευτικό τομέα και να ενισχύσει την απασχόληση ιδίως στα νησιά του Αιγαίου.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland