Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Νότης Μαριάς (ECR)

Κύριε Πρόεδρε, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, όπως είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, είναι δεδομένο ότι κατά τη συγκέντρωση στοιχείων πρέπει να τηρούνται οι συνταγματικές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε κάθε κράτος και βεβαίως να διασφαλίζεται η προστασία των ιδιωτικών δικαιωμάτων. Φυσικά, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως στον τομέα της επιβολής του νόμου, ενώ προβλέπεται επίσης και η ενίσχυση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας. Είναι δεδομένο ότι το ισχύον ενωσιακό δίκαιο για την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εκσυγχρονιστεί και σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η παρούσα συζήτηση, διότι μέχρι σήμερα συγκαταλέγεται στα μέσα που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επομένως, είναι σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών, είναι σημαντική και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως της τήρησης των προϋποθέσεων που έχουν σχέση με τα θέματα της προστασίας των ιδιωτικών συμφερόντων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland