Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 
Κυρία Πρόεδρε, η έλλειψη διαφάνειας και η μη ισορροπημένη σύνθεση πολλών ομάδων εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του Μητρώου και της σύνθεσης αυτών των ομάδων. Δεδομένου ότι η έλλειψη διαφάνειας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης προς τα θεσμικά όργανα αυτής, η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής θα πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ισορροπημένης σύνθεσης. Ήδη από τις 30 Μαΐου του 2016 η Επιτροπή είχε θεσπίσει οριζόντιους κανόνες σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να γίνονται δημόσιες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών των ομάδων αυτών και να αυξάνεται κατά συνέπεια και η διαφάνεια. Τέλος, το Μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχει σαν στόχο να αυξηθεί επιπλέον η διαφάνεια στις ομάδες αυτές και να αποσαφηνιστούν οι τρόποι για το πώς πραγματικά θα ενθαρρυνθούν οι υποεκπροσωπούμενες οργανώσεις των κοινωνικών ομάδων για να συμμετάσχουν στις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland