Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2018

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR)

Καταψηφίζω το Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου-2018, διότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, παρότι προωθεί με επάρκεια και πληρότητα τις νομοθετικές και λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντούτοις λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τις θρησκευτικές αργίες της Καθολικής Εκκλησίας και δεν λαμβάνει υπόψη τις θρησκευτικές αργίες των Ορθόδοξων Εκκλησιών, όπως καθορίζονται ειδικότερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, παρότι σημαντικός αριθμός βουλευτών αλλά και υπαλλήλων του ΕΚ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και, ως εκ τούτου, υφίστανται διακρίσεις εν προκειμένω κατά την ενάσκηση των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, ιδίως σε σχέση με την εορτή του Πάσχα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland