Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαφανή και έντιμα προϊόντα, ενώ παράλληλα κύριος στόχος θα πρέπει να είναι και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Με την Πράσινη Βίβλο προωθείται η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς, η ψηφιοποίηση και η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Βέβαια η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι αρκετά χαμηλή, κυρίως, λόγω της έλλειψης χρηματοοικονομικών γνώσεων εκ μέρους των ίδιων των καταναλωτών. Επίσης πολλές φορές η άνοδος του αριθμού των διασυνοριακών συναλλαγών δημιουργεί προβλήματα, καθώς προϋποθέτει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρχει άντληση προσωπικών δεδομένων και αυτή να γίνεται πάντα με βάση τους κανόνες της προστασίας των δεδομένων, ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες .

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland