Παραβίαση δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με φακέλους ερευνών για την τρομοκρατία

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι περισσότερες από επτακόσιες απόρρητες σελίδες της Εuropol διέρρευσαν στο Διαδίκτυο συμπεριλαμβάνοντας ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς φυσικών προσώπων. Παρά τη διαρκή αύξηση του προϋπολογισμού της Εuropol, ειδικά στον τομέα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Εκτός από την αποτυχία αποτροπής τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία και στο Βέλγιο τώρα πλέον η Εuropol υφίσταται και εσωτερικές διαρροές απόρρητων αρχείων. Πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση βεβαίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όμως η Εuropol χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματική και κυρίως να υπάρχει σεβασμός πάντοτε στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει αυξημένος κοινοβουλευτικός έλεγχος της ίδιας της Εuropol και έλεγχος επίσης από την ευρωπαϊκή ανεξάρτητη αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το γεγονός ότι άργησε πάρα πολύ να ενημερωθεί το Κοινοβούλιό μας για το ζήτημα αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμη πιο αυστηρός κοινοβουλευτικός έλεγχος στις δραστηριότητες της Εuropol.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland