Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (II)

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

 

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ, με τη σειρά μου, να καλωσορίσω την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, την κύρια O’Reilly, να την συγχαρώ για την εργασία την οποία έχει κάνει, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα φυσικά να καλωσορίσω και τον κύριο Timmermans, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος συμβάλλει επίσης με τη δραστηριότητά του στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της λειτουργίας όχι μόνο της Επιτροπής, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι συνέβαλαν με την παρέμβασή τους στο να διαμορφώσουμε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών για την προσπάθεια την οποία έκαναν.

Θεωρώ ότι η διαδικασία που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντική. Είναι μια διαδικασία δημοκρατικής λογοδοσίας, μια διαδικασία κατά την οποία θα ακούσουμε και θα μπορέσουμε να κρίνουμε τη δραστηριότητα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι πολύ σημαντικός, ξεκίνησε από το 1996 -αν δεν κάνω λάθος- και το θεσμικό αυτό όργανο διορίζεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το βασικό στοιχείο που αφορά τη δραστηριότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προέρχεται από το άρθρο 24 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέρεται ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν περιπτώσεις και κρούσματα κακοδιοίκησης στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Με την έννοια «κακοδιοίκηση» εννοούμε την πλημμελή και ανεπαρκή διοίκηση, μια διοίκηση η οποία παραβιάζει τον νόμο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διαφάνεια και η σύγκρουση συμφερόντων.

Έχουμε, λοιπόν, θέσει στην έκθεσή μας μια σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Πρώτα από όλα, πώς αντιμετωπίζει ο Διαμεσολαβητής την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ξέρετε, συμμετέχει στην τρόικα, ενώ ταυτόχρονα είναι δανειστής των κρατών μελών, είναι εποπτική αρχή των τραπεζών και είναι μια ανεξάρτητη νομισματική αρχή. Πώς συμβιβάζει όλους αυτούς τους ρόλους και υπό ποιους όρους ελέγχουμε τη διαφάνεια στον τρόπο λήψης απόφασης;

Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωομάδα, που είναι ένα όργανο άτυπο αλλά ουσιαστικό, καθώς λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ερωτήματα τίθενται και για τον ESM, τον οργανισμό ο οποίος δίνει δάνεια στα κράτη μέλη, αλλά επιβάλλει ταυτόχρονα και μνημόνια. Αυτή την γκρίζα ζώνη, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι οι παρατηρήσεις που κάνουμε στην έκθεση θέτουν τα ζητήματα αυτά.

Ερχόμαστε στη δραστηριότητα της ίδιας της Επιτροπής, η οποία πραγματικά ελέγχεται για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της διαπραγμάτευσης της TTIP. Υπήρξαν κριτικές από τους πολίτες, υπήρξε και παρέμβαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για περισσότερη διαφάνεια και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια η Επιτροπή έδωσε πληροφορίες για το σημαντικό αυτό θέμα άνοιξε τον δρόμο για να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις και παρατηρήσεις.

Άλλο ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι: ποια είναι τα όρια λειτουργίας της Επιτροπής όταν ενεργεί ως θεματοφύλακας των συνθηκών; Είναι υποχρεωμένη να παραπέμπει όλα τα κράτη μέλη ή διατηρεί διακριτική ευχέρεια;

Ταυτόχρονα στην έκθεσή μας αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ποια είναι η λειτουργία και ο έλεγχος του Frontex, τι κάνουμε στην περίπτωση των «revolving doors», υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις ελέγχονται οι πρώην Επίτροποι οι οποίοι έχουν αναλάβει θέσεις σε άλλους οργανισμούς, με κυριότερη την περίπτωση του κυρίου Barosso, ο οποίος ανέλαβε σημαντική θέση στην Goldman Sachs. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που έχουμε θίξει στην έκθεσή μας, κύριε Πρόεδρε, και αναμένω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, για να κάνω την καταληκτική μου παρέμβαση και να ολοκληρωθεί συζήτηση.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland