Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR)

Ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, διότι όπως επισημαίνεται στην πρόταση ψηφίσματος το οικείο σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland