Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων, διότι είναι καθήκον του κράτους στο οποίο εδρεύουν τα όργανα της ΕΕ να εξασφαλίζει με δικό του κόστος την ασφάλεια των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπαλλήλων της ΕΕ και να μην μετακυλίει το εν λόγω κόστος στον προϋπολογισμό της Ένωσης και κατεπέκταση στους ευρωπαίους φορολογούμενους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα κράτη στα οποία εδρεύουν όργανα της ΕΕ αποκομίζουν αυξημένα οικονομικά πλεονεκτήματα λόγω της εκεί εγκατάστασης των εν λόγω οργάνων της ΕΕ.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland