Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, η υγεία των φυτών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, τη δασοκομία και, γενικότερα, για τη βιοποικιλότητα των κρατών μελών της Ένωσης. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης για την υγεία των φυτών έχει ως στόχο την πρόληψη της εισόδου και της διασποράς επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι μπορεί να καταστρέψουν την ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία. Πλην όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει τα επιθυμητά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ο μεγάλος όγκος εισαγωγών φυτικών ειδών από άλλες ηπείρους συνεπάγεται υψηλή πιθανότητα δημιουργίας εστιών επιβλαβών οργανισμών, ενώ η κλιματική αλλαγή επιτρέπει στους οργανισμούς αυτούς να επιβιώσουν στην Ευρώπη και καθιστά τις καλλιέργειες και τα οικοσυστήματα πιο ευάλωτα σε νέους επιβλαβείς οργανισμούς. Κλασικό παράδειγμα η Xylella, που κατέστρεψε χιλιάδες ελαιόδεντρα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι επομένως αναγκαίο η Ένωση να λάβει μέτρα ώστε να τηρούνται οι ειδικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις κατά την εισαγωγή και διακίνηση φυτικών προϊόντων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland