Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, όπως οι οργανισμοί του Δημοσίου, στηρίζονται όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τηρούνται ορισμένες αρχές κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των ιστοτόπων, καθώς και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες στους χρήστες. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να βασίζεται στις συμφωνημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ώστε να επωφεληθούν οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα από τη φθηνότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να επωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους προμηθευτές προσβάσιμων ιστοτόπων και εφαρμογών και, επομένως, να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland