Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού εξαμήνου για το 2016, κάθε κράτος μέλος της Ένωσης πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομίας του και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ωστόσο, η μέχρι τώρα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου δεν βοηθάει καθόλου στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές λιτότητας που έχει επιβάλει έχει οδηγήσει στην αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, στη μείωση των μισθών και των συντάξεων, στη διάλυση της απασχόλησης, καθώς και του κοινωνικού κράτους. Η εφαρμογή, επομένως, των στόχων του Ευρωπαϊκού εξαμήνου απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Για να πετύχει ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών της Ένωσης θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η μερκελική λιτότητα και το δρακόντειο σύμφωνο σταθερότητας που διέπουν όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η φορομπηχτικές πολιτικές που επιβάλλονται σε χώρες όπως η Ελλάδα και πρέπει πλέον, αντίθετα, να προωθηθεί η οικονομική ενίσχυση των ευρωπαϊκών χωρών με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας και λήψη μέτρων για την ενίσχυση του τριπλού κοινωνικού Άλφα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland