Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κυρία Πρόεδρε, η εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά προσκρούει στις θεμιτές αντιρρήσεις, τόσο των κρατών μελών, όσο και των πολιτών, και αυτό γιατί ιδίως τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου συνήθως βρίσκονται αντιμέτωπα με την εκμεταλλευτική πολιτική που ασκούν εις βάρος τους τα κράτη του πλούσιου Βορρά. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Ένωσης βιώνουν την ανεργία και τη φτώχεια λόγω της μερκελικής λιτότητας και αντιστέκονται στην επιβολή της ανάλγητης νομοθεσίας των Βρυξελλών.

Καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλάσσεται από μια Ένωση κρατών και λαών σε μια Γερμανική Ευρώπη, σε μια Ένωση των Δανειστών, όπου τα κράτη διαχωρίζονται σε δανειστές και οφειλέτες η ΕΚΤ αλλά και η Επιτροπή που υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας του Δικαίου της Ένωσης μετατρέπονται, μέσω της τρόικας, σε όργανα των ίδιων των δανειστών που με τη δράση τους, ως μέλη της τρόικας, παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ως ευρωβουλευτής, αλλά και ως καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή το Κυπριακό μνημόνιο, τόνισε ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, όταν ενεργούν ως μέλη της τρόικας, δεσμεύονται από τις Συνθήκες και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αναμένουμε να υπάρξει πλήρης εφαρμογή αυτής της απόφασης του Δικαστηρίου και του πνεύματος της απόφασης του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικας, οφείλει να μην παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland