Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 4/10/2016, καθώς και διότι εκτιμώ ότι η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland