Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία του Κοτονού αποτελεί μια συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η οποία, όπως κάθε συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, παρουσιάζεται ως δήθεν ευκαιρία για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, του εμπορίου και της ανάπτυξης, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που προωθεί είναι τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και των λαών των συμβαλλομένων μερών. Παράλληλα, ο αγροτικός, ο περιβαλλοντικός και ο κοινωνικός τομέας πλήττονται ανεπανόρθωτα.

Ως παράδειγμα, αναφέρω τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μεσημβρινής Αφρικής, μια συμφωνία που αφήνει τη φέτα και τις ελιές Καλαμών, δύο προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης σημαντικά για την Ελλάδα, εκτός λίστας προστασίας της Ένωσης, την στιγμή που η παραγωγή πορτοκαλιών και λεμονιών στην Ελλάδα αναμένεται να πληγεί από την εν λόγω συμφωνία, αφού καταργούνται με αυτήν οι δασμολογικοί φραγμοί για το εμπόριο μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ επομένως ότι το μόνο που πετυχαίνουν αυτές τις συμφωνίες είναι να πλήξουν τις εθνικές παραγωγές και να αυξήσουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland