Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Όπως έχω τονίσει και παλαιότερα, η Συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (COP21) δεν δημιούργησε σαφές πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής καθώς πέραν των άλλων δεν έθιξε δύο μείζονα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Πρώτον, το μείζον πρόβλημα του παραγωγικού μοντέλου που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Δεύτερον, το μείζον θέμα της κλιματικής μετανάστευσης καθώς η Συμφωνία των Παρισίων (COP21) δεν κάνει καμιά αναφορά στο καθεστώς του κλιματικού πρόσφυγα ή μετανάστη παρότι μόνο για την περίοδο 2008-2013 ο αριθμός τους υπολογίζεται σε 166 εκατομμύρια. Τέλος, η διαδικασία κύρωσης της εν λόγω Συνθήκης σε επίπεδο Ε.Ε. και η έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσής της στα Κοινοβούλια των κρατών-μελών της Ένωσης αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα τόσο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) όσο και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland