Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, το μητρώο διαφάνειας έχει σαν στόχο την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για τους οργανισμούς οι οποίοι με τη δράση τους επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 1η Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη μετατροπή του συστήματος από προαιρετικό σε υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στις δραστηριότητες των lobbies σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε με έκθεση που δημοσίευσε η οργάνωση Transparency International, στις 15 Απριλίου του 2015, από τις 19 χώρες που αξιολογήθηκαν, μόνο οι επτά διέθεταν νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τις δραστηριότητες γύρω από τα lobbies, ενώ η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μέτρια βαθμολογία σε θέματα διαφάνειας, σε σχέση με τις δραστηριότητες των lobbies. Είναι επομένως σαφές ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των lobbies στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland