Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει από το 2013 την πρόταση οδηγίας για την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους και για τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τούτο σημαίνει ότι οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, είτε έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, είτε όχι. Κάθε κράτος μέλος οφείλει δηλαδή να παρέχει στην πράξη επαρκή νομική βοήθεια σε άτομα που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι για ποινικό αδίκημα.

Επιπλέον, κάθε χώρα της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζει νομική αρωγή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πριν από οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια απαιτεί παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης. Τέλος, το δικαίωμα νομικής αρωγής πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των πόρων του αιτούντος και κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ίδια η ποιότητα της νομικής αρωγής για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους και τούτο προκειμένου να τηρείται η επιταγή της ΕΣΔΑ, δηλαδή η εξασφάλιση της δίκαιης δίκης.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland