Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας για όλα τα υλικά, τις ουσίες και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μεταδίδονται στα τρόφιμα ουσίες σε ποσότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει λάβει ειδικά μέτρα μόνο για τέσσερα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα: πλαστικό, κεραμικά, αναγεννημένη κυτταρίνη και ενεργά και νοήμονα υλικά.

Όμως, για όλα τα υπόλοιπα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, δεν έχουν ληφθεί ακόμη ειδικά μέτρα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάζεται αρνητικά η σύνθεση των τροφίμων. Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα εκ μέρους της Ένωσης και για τα υπόλοιπα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και να καλυφθούν όλα τα κενά στην αξιολόγηση των κινδύνων, στην ιχνηλασιμότητα, στην τήρηση και στον έλεγχο.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland