Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, στις 7 Οκτωβρίου 2016 θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού μέτρου της Επιτροπής για το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών και να παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο έλεγχος του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς 9 δείξει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς και στην χρηματοοικονομική σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά τον καθοδικό αντίκτυπο στα ίδια τα κεφάλαια των τραπεζών, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για τον επανακαθορισμό του συγκεκριμένου προτύπου. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς με στόχο την επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

 

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland