Αρχείο ημέρας: Σεπτέμβριος 13, 2016

Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Κύριε πρόεδρε, το σκάνδαλο της Φολκσβάγκεν απέδειξε ότι η περίφημη ανταγωνιστικότητα των γερμανικών εταιρειών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις μίζες και στις παράνομες και βρώμικες πρακτικές...

Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα

  Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Ψηφίζω την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια...

Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού...

Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Rosario Crocetta, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού...

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Καταψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και...

Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Απείχα κατά την ψηφοφορία της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής...

Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς δεν συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland