Τί Απαντάει η Κομισιόν για την αποζημίωση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μεγαλόπολη μετά από Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά

Αθήνα, 3/9/2016

glass-rainy-car-rain

Απάντηση εξέδωσε ο Επίτροπος κ. Hogan στις 12 Αυγούστου στην Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή στις 29 Ιουνίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αποζημίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των λοιπών κατοίκων της Αρκαδίας για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω των πλημμυρών όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές της περιοχής στις 25 Ιουνίου.

Ο κ. Hogan παρέπεμψε πρωτίστως στα «εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές» καθώς και σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. (ΤΑΕΕ) και τη δυνατότητά του να συμβάλλει στην αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υποδομών όπως ζητούσε ο Νότης Μαριάς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος απαντάει ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ΤΑΕΕ «οι συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από την καταστροφή πρέπει να υπερβαίνουν το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος» ενώ οι «αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας».

 

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Hogan:

Θέμα:  Αποκατάσταση ζημιών στις δημόσιες υποδομές και αποζημίωση αγροτών, κτηνοτρόφων και λοιπών κατοίκων της Αρκαδίας για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω πλημμυρών (29.6.2016)

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των πλημμυρών που έπληξαν την Αρκαδία στις 25/6/2016, προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στην Μεγαλόπολη που κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το νερό έφθασε σε 7 ώρες τα 191 χιλιοστά και πλημμύρισαν σπίτια, ενώ κάποιες στέγες κατέρρευσαν. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 12 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, από  σπίτια στην Μεγαλόπολη και στο χωριό Περιβόλια. Σε 75 σπίτια έγινε άντληση υδάτων, ενώ οι κλήσεις στην Πυροσβεστική από την Μεγαλόπολη έφτασαν τις 200.

Μεγάλες ζημιές υπέστησαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας, καθώς καταστράφηκαν πολλά στρέμματα καλλιεργειών ενώ χάθηκαν και αρκετά πουλερικά.

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Μεγαλοπόλεως εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κατάρρευση στο λιγνιτωρυχείο της Θωκνίας που τροφοδοτεί το τοπικό εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υποδομών και δεδομένου ότι στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές συμβάσεις και αμοιβαία κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις πρόκλησης δυσμενών κλιματικών φαινομένων, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να εγκρίνει τόσο για την αποζημίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των λοιπών κατοίκων της Αρκαδίας για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω των πλημμυρών όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές της περιοχής;

 

Απάντηση του κ. Hogan εξ’ ονόματος της Επιτροπής (12.8.2016)

Όσον αφορά την αποζημίωση των τοπικών γεωργών και κτηνοτρόφων, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που ισχύουν για τον γεωργικό τομέα[1] δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει πράγματι θεσπίσει στο παρελθόν τέτοια καθεστώτα ενισχύσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα που παρέχουν στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα[2].

Τέλος, όπως ορθώς ανέφερε ο κ. βουλευτής, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση βασικών υποδομών του δημοσίου. Για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), οι συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από την καταστροφή πρέπει να υπερβαίνουν το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος· οι δε αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας. Η ενίσχυση από το ΤΑΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δράσεις έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, όπως ο καθαρισμός φυσικών ζωνών. Η παροχή βοήθειας από το ΤΑΕΕ πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, συνιστάται στον κ. βουλευτή να επικοινωνήσει απευθείας με τη διαχειριστική αρχή του εν λόγω προγράμματος[3].

 

 

[1]     Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, ή μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1, τμήμα 1.2.1.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

[2]     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1305-20140101&rid=1

[3]     Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα

Τηλ:+30 210 5275203-4, +30 210 5218102-3, +30 210 5275100

ΦΑΞ: +30210-5275124

e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr

Ιστότοπος: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb

Πηγή φωτογραφίας: http://www.moe-tambov.ru/news/view/315459.html

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland