Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών – Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία πρόεδρε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν το 55% του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης, και απασχολούν 75 εκατομμύρια πολίτες συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Βέβαια, σε χώρες όπως η Ελλάδα, ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις δυσμενείς επιπτώσεις του μνημονίου ενώ, μέχρι το 2015, εξαφανίστηκαν 244.000 επιχειρήσεις και οδηγήθηκαν στην ανεργία 842.000 άτομα. Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ενώ η στήριξη, που αναμένεται να δοθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν φαίνεται ότι μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προκειμένου, όμως, να αρθεί κάθε εμπόδιο στην ανάπτυξη και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland