Πανελλαδική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αύξηση του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο

30 Σεπτεμβρίου 2016
E-007326-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Ήδη από το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει την ανάγκη για ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην οικονομική συνοχή των κρατών μελών της Ένωσης.

Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, κ. Thyssen, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά αντίθετα να τα ενισχύσει.

Στην Ελλάδα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αποκαλείται πλέον Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, για το διάστημα 14 Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 θα εφαρμόζεται μόνο σε 30 Δήμους, τη στιγμή που οι άνεργοι στη χώρα τον Ιούνιο του 2016 έφτασαν τα 1 124 000 άτομα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές προκειμένου:

1. το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να εφαρμοστεί άμεσα σε πανελλαδικό επίπεδο και
2. να αυξήσει το ύψος των προβλεπομένων κονδυλίων για την εν λόγω δράση και έτσι το καταβαλλόμενο ποσό ανά δικαιούχο να αυξηθεί σημαντικά.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland